12ο Πανελλήνιο Συνέδριο Γεωμετρίας
12th Panhellenic Congress of Geometry


Θεσσαλονίκη, 29 - 31 Μαΐου 2015
Thessaloniki, 29 - 31 May, 2015


33Προσκεκλημένοι Ομιλητές - Invited Speakers

•     Horst Martini - TU Chemnitz, Germany                

 •     Juan de Dios Pérez - University of Granada, Spain 

•     Hellmuth Stachel - TU Vienna, Austria                  

•     Ping Xu - Penn State University, USA                    


 Χορηγοί - Sponsors

 

Οργανωτική επιτροπή: Σ. Σταματάκης, Δ. Παπαδοπούλου, Φ. Πεταλίδου, Ι. Καφφάς, Κ. Παναγιωτίδου, Ι.-Ι. Παπαδοπούλου
Επικοινωνία: petalido@math.auth.gr, stamata@math.auth.gr